Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Protokoll 31.08.2021/Paragraf 90

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Yhdyskuntavaliokunnan toimivallan siirtäminen edelleen viranhaltijoille (delegoinnit)

 

YLKV 31.08.2021 § 90  

 

22/00.01.01.04/2021  

 

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnan, toi­mi­val­lan jaot ja tehtävät. Hallintosäännön §:n 22 mukaan valiokunta voi siirtää pää­tös­val­taan­sa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Valiokuntien alaisilleen viranhaltijoille siirtämä päätösvalta kootaan valtuustokausittain tarkistettavaan pää­tök­seen. Ratkaisuvaltaa siirrettäessä tulee huomioida asiaan liittyvä lain­sää­dän­tö sekä ao. toimialan organisaation mukainen päätäntävalta. Valiokunnalta viranhaltijalle siirretyistä asioista tulee hallintosäännön mukaan pitää päätöspöytäkirjaa.

 

Nykyiset toimialalla voimassa olevat delegoinnit ovat esityslistan oheis­ma­te­ri­aa­li­na luottamushenkilöiden Extranetissä.

 

YTJ: 

 

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Valiokunta päättää vahvistaa  liitteen mukaiset delegoinnit käytettäväksi valtuustokaudella 2021-2025.

Mahdolliset jäljempänä esitettävät delegointiesitykset tuodaan valiokunnan hyväksyttäväksi tapauskohtaisesti.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Yhdyskuntavaliokunnan delegoinnit

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format