Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nuorisovaliokunta
Protokoll 22.04.2021/Paragraf 11

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen

 

NUORV 22.04.2021 § 11  

 

471/10.03.02.00/2021  

 

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 050 366 4251

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten nuorisotalo on valmistunut vuonna 1909 Kauniaisten ensimmäiseksi koulurakennukseksi. Rakennuksen rakennutti vuonna 1907 perustettu yksityinen Grankulla samskola, joka oli rakennuksen ensimmäinen ja pitkäaikaisin käyttäjä. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Waldemar Aspelin. Vuonna 1912 rakennusta laajennettiin arkkitehti Alarik Tawaststjernan laatimien suunnitelmien mukaisesti. Pienempiä laajennuksia tehtiin myös vuosina 1949 (H.A. Ekholm) ja 1954 (P.G. Gylden). Rakennus on peruskorjattu edellisen kerran vuosina 1977-80, jolloin se muutettiin nuorisotaloksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi nuorisotalon peruskorjauksen tarveselvityksen 3.9.2018 (§129) korjausvaihtoehto 2 mukaisena ohjaamaan jatkosuunnittelua nuoriso- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tarpeisiin. Valitun vaihtoehdon mukaisesti rakennus peruskorjataan ja ennallistetaan.

 

Nuorisopalvelut on laatinut tilojen toiminnan kuvauksen. Toiminnan kuvauksessa ja tarveselvityksessä (liite) kuvataan tarkemmin tilojen käyttäjät, toiminta sekä kalusteiden ja tavaroiden tarpeellisuus ja erittelyperusteet. Tilojen suunnittelussa tavoitellaan tilojen monikäyttöisyyttä ja korkeaa käyttöastetta.

 

Nuorisotalo tulisi kalustaa uudelleen peruskorjauksen yhteydessä. Todettakoon, että osa kalusteista on jo olemassa, mutta suuri osa kalusteista ja av-tekniikasta tulisi uusia. Tilakohtaiset kalustesuunnitelmat, alustavat tarjoukset sekä nuorisotalon pohjapiirrokset toimitetaan valiokunnalle oheismateriaalina.

 

Alustavien hintatiedustelujen mukainen investointikustannus

 

Kalusteet

50 000 €

Toiminnan kannalta välttämättömät tavarahankinnat

50 000 €

Av-tekniikka (sali)

 

50 000 €

 

Yhteensä

150 000 € (ALV 0%)

 

Virkaa toimittava sivistystoimenjohtaja Maria Ekman-Ekebom:

 

Nuorisovaliokunta esittää KH:lle Kauniaisten nuorisotalon ensikalustamista koskevan tarveselvityksen hyväksymistä ja 150 000 € (ALV 0 %) määrärahan varaamista osaksi vuoden 2022 investointisuunnitelmaa.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Liitteet:

Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen - tarveselvitys

 

 

Oheismateriaali:

Kauniaisten nuorisotalon toiminnan kuvaus 2020

Tarjoukset, kalusteet ja tavarat (Extranet)

Tarjous, AV-tekniikka (Extranet)

ARK 110 Kauniaisten Nuorisotalo Pohjapiirros kellari (Extranet)

ARK 111 Kauniaisten Nuorisotalo Pohjapiirros 1. kerros (Extranet)

ARK 112 Kauniaisten Nuorisotalo Pohjapiirros 2. kerros (Extranet)

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format