Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 19.12.2022/Paragraf 72

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om att skaffa en glascontainer eller motsvarande till torgområdet för snabbmatsbilarnas kunder

 

STF 19.12.2022 § 72  

 

1130/00.02.10.00/2021  

 

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 02 02

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Risto Palojoki med flera har lämnat en fullmäktigemotion (STF 20.12.2021 § 88, motionen som bakgrundsmaterial) om att skaffa en glascontainer eller motsvarande till torgområdet för snabbmatsbilarnas kunder. I motionen föreslås att staden ska undersöka möjligheten att skaffa en låsbar glascontainer eller motsvarande till torget som matplats för snabbmatsbilarnas kunder. Att centrum ska upplivas tas regelbundet upp som ett av de viktigaste utvecklingsmålen i staden konstaterar ledamöterna i motionen. De konstaterar också att det ofta finns olika snabbmatsbilar på torgområdet men att kunderna på hösten och vintern inte har någon plats där de kan äta sin mat.

 

För att utreda saken har staden behandlat ärendet med flera olika aktörer. Staden har diskuterat med företagarföreningen i Grankulla och köpcentret för att utreda intresset för att ta på sig uppgiften att sköta en sådan glascontainer eller motsvarande konstruktion. Ingendera av dessa två har intresse för att ta sig an uppgiften med glascontainern. De ser heller inga möjligheter för affärsverksamhet med den.

 

Utifrån de samtal som staden haft med försäljare som har hyrt en torgplats är försäljarna inte villiga att ta ansvar för en glascontainer eller motsvarande och vill inte delta i kostnader som är förknippade med en sådan. De anser att till exempel ett tälttak eller något annat liknande skydd skulle vara mer ändamålsenligt. Det finns inte intresse för att hyra en tilläggsplats på torget för det här ändamålet.

 

Stadens underhållsenhet konstaterar att containern kräver underhåll, städning och eventuellt övervakning på grund av en stor risk för vandalism. Enligt underhållsenheten försvårar en glascontainer eller motsvarande underhållsarbetet på torget, särskilt på vintern. Underhållsenheten anser att det krävs andra åtgärder för att liva upp och göra centrum och torget mer attraktiva.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att skaffa en glascontainer eller motsvarande till torgområdet för snabbmatsbilarnas kunder och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format