Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.03.2023/Paragraf 20

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Fullmäktigemotioner

 

STF 20.03.2023 § 20  

 

179/00.02.10.00/2023  

 

Ordföranden meddelade att ledamöterna hade lämnat tre motioner.

 

  1. I motionen som är undertecknad av ledamot Virva Wahlstedt med flera föreslås att Grankulla stad utreder möjligheten att ta hand om lönerna antingen självständigt genom att anställa fler personer till löneförvaltningen eller genom att starta ett samarbete med ett annat löneförvaltningsbolag.  I det här sammanhanget kan staden även undersöka samarbetsmöjligheterna med andra kommuner.

 

  1. I motionen som är undertecknad av ledamot Gunilla Löfstedt-Söderholm med flera föreslås att Grankulla stad ökar parkeringsplatserna vid hälsocentralen för patienter och besökare. Staden bör undersöka möjligheten att öka antalet parkeringsplatser för patienter på den angränsande tomten på Stationsvägen 17. Staden kunde i samarbete med välfärdsområdet även undersöka möjligheten att flytta en del av parkeringsplatserna för personalen till tomten på Stationsvägen 17 för att frigöra parkeringsplatser för patienter intill hälsocentralen.

 

  1. I motionen som är undertecknad av Risto Palojoki med flera föreslås att staden låter bygga eller skaffar en kioskbyggnad med tak till Gallträsks strand för att möjliggöra försäljning av snacks och små mellanmål året om. Utlåning eller uthyrning av försäljningsståndet till föreningar, skolklasser och organisationer för ett nominellt pris möjliggör insamling av medel och skulle därmed vara ägnad för att öka gemenskapskänslan i enlighet med stadens anda.

 

Fullmäktigemotionerna är som bilagor.

 

Beslut:

Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Bilagor:

Fullmäktigemotioner

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format