Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointivaliokunta
Protokoll 04.10.2023/Paragraf 63Vastaus oikaisuvaatimukseen koskien hyvinvointivaliokunnan hallinnoimien tilojen maksutonta käyttöä

 

HYVA 04.10.2023 § 63  

 

642/02.05.00.00/2022  

 

Lisätiedot:

vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Roger Renman, puh. 050 411 6382

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho on 3.9.2023 lähettänyt oikaisuvaatimuksen koskien hyvinvointivaliokunnan hallinnoimien tilojen maksutonta käyttöä, joka viimeksi käsiteltiin hyvinvointivaliokunnan kokouksessa 26.4.2023 24 §. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

 

Kerho käyttää Villa Junghansin kirjastoa 20 tuntia vuodessa ja pyytävät sen maksutonta käyttöä. Hyvinvointivaliokunnan 24 § päätöksen mukaisesti kyseisen tilan vuokra on 20 euroa tunnissa, eli vuosikustannukset olisivat 400 euroa. Kasavuoren koulusta löytyy kuitenkin kokouskäyttöön sopivia tiloja iltaisin. Koulun tilat, pois lukien liikunta- ja erityisvarustellut tilat, ovat maksuttomat kaikille Kauniaisiin rekisteröityneille yhdistyksille.

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista, ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisupäivästä. Hyvinvointivaliokunnan 26.4.2023 kokouksen päätökset on julkaistu 5.5.2023, eli valitusaika umpeutui 26.5.2023.

 

Asianosainen on lähettänyt oikaisuvaatimuksen 3.9.2023, eli yli kolme kuukautta valitusajan umpeutumisen jälkeen. Koska oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä, sitä ei käsitellä.

 

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

 

Hyvinvointivaliokunta päättää, että Espoo-Kauniainen Zonta-kerhon 3.9.2023 jättämää oheista oikaisuvaatimusta ei käsitellä.

Valiokunnan päätös 26.4.2023 § 24 pysyy voimassa.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Espoo-Kauniainen Zonta-kerho, oikaisupyyntö

 

Jakelu:

Asianosainen