Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 12.02.2024/Paragraf 7Fullmäktigemotion

 

STF 12.02.2024 § 7  

 

88/00.02.10.00/2024  

 

Ordföranden meddelade att ledamöterna hade lämnat en fullmäktigemotion.

 

I motionen som är undertecknad av ledamot Bo-Christer Björk och ledamot Jarkko Huttunen med flera föreslås en jämförelse av kostnaderna i vår driftsekonomidel med kostnaderna hos en kontrollgrupp av kommuner (”benchmarking”).

 

Fullmäktigemotionen finns som bilaga.

 

Beslut:

Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionen till stadsstyrelsen för beredning.

 

Bilagor:

Fullmäktigemotion