<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Viranhaltijoiden päätösten toimeenpano valiokunnan kesätauon aikana]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Rantaradanbaana rakennussuunnitelmien hyväksyntä]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Lausunto koskien Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelman luonnoksesta (Finavia Oyj)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Kuntatekniikkapäällikön viran täyttäminen]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Vastaus kuntalaisaloitteeseen, liikenneturvallisuuden parantaminen (suojatien ja jalankulkuväylän rakentaminen)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Vastaus kuntalaisaloitteeseen, Kauniaistentien liikennevaloihin lisää aikaa jalankulkijoille]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Asemakaavan muutos, 1. kaupunginosan korttelin 8 tontit 12-13 ja 16, 2. kaupunginosan kortteli 210 sekä virkistys- ja katualueet (Kauniaistentie 10, Junghansinkuja 1-3 ja 4-6, Leankuja 2-4)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 18.06.2024 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag (Ant-Wuorinen)]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Anhållan om tilläggsanslag för reparationsåtgärder som förlänger livscykeln för A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus (investeringsekonomi)]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Grankulla stads årliga välfärdsrapport 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Grankulla stads välfärdsplan för barn och ungdomar 2024–2025]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Utredning om Grankulla stads andel av finansiering av Nationaloperan och -baletten]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Revidering av stadens förvaltningsstadga]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen för åren 2025-2027]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Balanseringsprogram för ekonomin 2025–2027]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Den första ekonomiska delårsrapporten 2024]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Personalberättelsen 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Revisionsutskottets utvärderingsberättelse för år 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Bokslutet 2023]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 17.06.2024 / Konstituering av sammanträdet]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Ant-Wuorinen)]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Lisämäärärahaesitys - Kasavuoren koulun A-Siiven elinkaarta jatkavat korjaustoimenpiteet (investointitalous)]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Kauniaisten vuosittainen hyvinvointiraportti 2023]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Kauniaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024–2025]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Selvitys Kauniaisten kaupungin osuudesta kansallisoopperan ja -baletin rahoituksesta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Kaupungin hallintosäännön päivittäminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025–2027]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 17.06.2024 / Talouden tasapainottamisohjelma 2025–2027]]>