Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik
Protokoll 29.11.2023 klo 17:00 - 19:25 / Justerad

Paragraf   Rubrik  Protokoll i PDF-format
68   Konstituering av sammanträdet
69   Protokoll över tjänsteinnehavarbeslut (92 § i kommunallagen)
70 Resultaten av skolhälsoenkäten 2023
71 Utvärderingsrapport för småbarnspedagogik och utbildning 2022-2023
72   Bildningens projekt med specialunderstöd år 2023
73 Fastställandet av läs- och lovtiderna inom den svenskspråkiga förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen läsåret 2024-2025
74   Anhållan om tilläggsanslag för småbarnspedagogiken
75   Svar på begäran om omprövning gällande tjänsteinnehavarbeslut om klientavgift inom småbarnspedagogiken (beslut nummer 202300851)
76   Mötestiderna för år 2024
77 Grankulla stads utträde ur samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola (VNF)

Ledamot Uppgift
Colliander-Nyman Nina ordförande
Westermarck Susanna vice ordförande
Hammarberg Johanna ledamot
Uunila Martin ledamot
Grandell Viktor ledamot
Stolt Sofia ledamot
Tegengren Jens ledamot
Helkkula Vesa ledamot
Wahlstedt Virva ledamot
Sundberg Eva ungdomsfullmäktiges representant
Flemmich Mikael bildningsdirektör
Ekman-Ekebom Maria undervisningschef
Hiitola Annika chef för småbarnspedagogiken
Ikäheimonen Taru välfärdskoordinator
Turunen Henna planerare
Viitanen Anna förvaltningsassistent, protokollförare

Till påseende
Grankulla stads webbplats
Början av 07.12.2023