Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennusvaliokunta
Protokoll 25.08.2021/Paragraf 34

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Rakennusvaliokunnan delegoinnit rakennustarkastajalle 2021-2023

 

RAKV 25.08.2021 § 34  

 

22/00.01.01.04/2021  

 

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050-308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten kaupungin hallintosääntö määrittelee eri toimijoiden toiminnnan, toimivallajan jaot ja tehtävät. Hallintosäännön 22 §:n mukaan valiokunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle lukuun ottamatta henkilöstöasiat. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
Valiokuntien alaisilleen viranhaltijoille siirtämä päätösvalta kootaan valtuustokausittain tarkistettavaan päätökseen. Ratkaisuvaltaa siirettäessä tulee huomoida asiaan liittyvä lainsäädäntö sekä ao. toimialan organisaation mukainen päätösvalta. Valiokunnalta viranhaltijalle siirretyistä asioista tulee hallintosäännön mukaan pitää päätöspöytäkirjaa.

 

Nykyiset toimialalla voimassa olevat delegoinnit on esitetty esityslistan oheismateriaalissa (RAKV 21.08.2017 § 43).

 

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

 

Rakennusvaliokunta päättää vahvistaa oheismateriaalin mukaiset delegoinnit käytettäväksi myös valtuustokaudella 2021-2023.
Mahdolliset jäljempänä esitettävät delegointiesitykset tuodaan valiokunnan hyväksyttäväksi tapauskohtaisesti.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Pöytäkirjanote RakV 21.8.2017 § 43 Rakennusvaliokunnan delegoinnit
  rakennustarkatajalle

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format