Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.02.2023/Paragraf 9

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om att hyra fullmäktigesalen i stadshuset till lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer

 

STF 13.02.2023 § 9  

 

759/00.02.10.00/2022  

 

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 0202

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

I motionen som är undertecknad av ledamot Tapani Ala-Reinikka med flera föreslår ledamöterna att användningsgraden av fullmäktigesalen i stadshuset ökas i enlighet med stadens strategi, så att lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer, som inte driver kommersiell verksamhet, kan använda den gratis på vardagar kl. 16-22 och under övriga tider genom separat överenskommelse. Motionen delas ut som bakgrundsmaterial.

 

Stadsstyrelsen beslutade 24.10.2022 § 151 att fullmäktigesalen i stadshuset hyrs ut från och med 1.11.2022 för mötesverksamhet till lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer som inte driver kommersiell verksamhet, på följande villkor:

 

-          salen kan hyras under de tisdags-, onsdags- och torsdagskvällar kl. 17.00-19.30 då stadshuset är öppet och vaktmästaren är på plats

 

-          lokalen ska lämnas i det skick och möblerna i den ordning som de var då lokalen togs emot

 

-          bokningen ska göras minst en dag före evenemanget

 

-          hyran 10 euro ska betalas före evenemanget börjar

 

-          eventuell mötesservering ska bokas separat.

 

Enligt stadsstyrelsens beslut ska salen bokas på förhand i stadshusets information där också betalningen sker före evenemanget börjar. Enligt uppgifter från stadshusets information har endast en bokning av fullmäktigesalen gjorts efter stadsstyrelsens beslut 24.10.2022 och den är i mars.

 

Ungdomsgården öppnades igen i november 2022 efter en totalrenovering och samtidigt kunde vi ta i bruk fullmäktigesalen för fullmäktige och för annan mötesverksamhet. Lunchserveringen för personalen inleddes i stadshuset igen 2.1.2023 när vaccinationsmottagningen flyttade ut från stadshuset. Den möblerade fullmäktigesalen fungerar för närvarande även som personalmatsal, såsom tidigare. Med anledning av att fullmäktigesalen fungerar som matsal dagligen ska stolar och bord inte flyttas på och därför lämpar sig salen för möten under kvällarna.

 

Stadshusets kvällsvaktmästare är inom ramarna för det gällande arbetsavtalet på plats tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 17.00-19.30 och måndagskvällar då stadsstyrelsen eller fullmäktige sammanträder. Således är användningen av fullmäktigesalen övervakad under tisdags-, onsdags- och torsdagskvällar. Ifall vi förlänger hyrestiden måste vi även förlänga kvällsvaktmästarens arbetstid när fullmäktigesalen är uthyrd för mötesverksamhet. Det här förutsätter att bokningen ska göras veckan innan tillfället.

 

I motionen föreslår ledamöterna att vi hyr ut fullmäktigesalen gratis. Enligt stadsstyrelsens beslut kostar det 10 euro/tillfälle att hyra ut fullmäktigesalen för mötesverksamhet. Det här priset motsvarar kultur- och fritidsutskottets beslut för år 2023 (15.12.2022 § 71) om hyran på bildningsväsendets möteslokaler för rabattgrupper. https://kauniainen10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022313-5

 

I motionen föreslår ledamöterna att samtidigt som beslutet om fullmäktigemotionen tas ska även stadsstyrelsens beslut om användningen av fullmäktigesalen (STS 24.10.2022 § 151) upphävas eller tas till behandling på nytt. Enligt § 20 i förvaltningsstadgan godkänner utskottet inom sin sektor om överlåtelse av områden och lokaler samt till dessa hörande anläggningar och lösegendom, som utskottet förvaltar, för annat bruk för högst ett år. Eftersom det är fråga om uthyrning av en lokal i stadshuset, är stadsstyrelsen det beslutande organet när det gäller allmänna förvaltningens lokaler. Det ingår inte i stadsfullmäktiges kompetens att ändra på ett beslut som hör till stadsstyrelsens befogenheter. För övrigt ingår det inte i behandlingen av en fullmäktigemotion att fatta slutgiltiga överklagbara beslut i huvudärendet, utan behandlingen av fullmäktigemotionen och den egentliga behandlingen av huvudärendet är separata processer.

 

På basis av det som ledamöterna för fram i fullmäktigemotionen och det som annars har kommit fram gällande saken är det nödvändigt att bereda ärendet om uthyrningen av fullmäktigesalen på nytt för stadsstyrelsen och i samband med det ska vi granska om uthyrningen av fullmäktigesalen är förenlig med uthyrningsprinciperna och hyresnivån beträffande stadens övriga lokaler.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att hyra ut fullmäktigesalen till lokala föreningar, organisationer och motsvarande aktörer och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format