Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.03.2024/Paragraf 12Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag år 2023

 

STF 18.03.2024 § 12  

 

28/02.06.01.00/2024  

 

Mer information:

ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228

redovisningsplanerare Pauliina Aurala, tfn 050 411 1428

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna för resultatområdena som uppges i driftsekonomidelen är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp, i form av verksamhetsbidrag. I investeringsdelen är projektens beräknade inkomster och anslag bindande gentemot fullmäktige. Det är inte tillåtet att överskrida de bindande verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen eller de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen.

 

Enligt anvisningarna för hur budgeten ska verkställas ska stadens resultatområden i god tid innan verksamhetsbidraget överskrids vidta åtgärder så att anslaget som finns kvar eller de beräknade inkomsterna kan anpassas till verksamhetens behov. Om man trots åtgärderna ändå blir tvungen att föreslå en ändring av verksamhetsbidraget, dvs. anhålla om höjning av de beräknade inkomsterna eller tilläggsanslag, ska anhållan föras till fullmäktige för beslut under budgetåret. Samma anvisningar gäller också uppföljningen av de beräknade inkomsterna och anslagen i investeringsdelen och åtgärder i anslutning till dem.

 

Trots sträng hushållning har driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag överskridits inom ett resultatområde och underskridits inom ett resultatområde:

 

DRIFTSEKONOMI

 

Allmänna förvaltningen

 

Stadsstyrelsen och stadsdirektören

Överskridning

331 402,40 €

 

Bildningsväsendet

 

Förvaltning och ekonomi inom bildningsväsendet

Överskridning

14 642 €

Småbarnspedagogiken

Överskridning

253 299 €

Finskspråkig undervisning

Underskridning

531 294 €

Svenskspråkig undervisning

Underskridning

483 692 €

Välfärdstjänsterna

Underskridning

50 680 €

 

Samhällstekniken

 

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster från försäljning av markegendom

Underskridning

960 184,18 €

 

Närmare redogörelse för överskridningarna finns i bilagan.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige godkänner överskridningarna och underskridningarna av verksamhetsbidragen i driftsekonomidelen år 2023 enligt ovanstående redogörelse.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bilagor:

Överskridningar och underskridningar av driftsekonomidelens bindande verksamhetsbidrag 2023