Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 18.03.2024/Paragraf 13Fullmäktigemotion

 

STF 18.03.2024 § 13  

 

142/00.02.10.00/2024  

 

Ordföranden meddelade att ledamöterna hade lämnat en fullmäktigemotion.

 

I fullmäktigemotionen, som är undertecknad av ledamot Ritva Häyrinen-Immonen med flera, föreslås att staden ska börja erbjuda musikalisk fostran för småbarn alltså musiklek som en del av annan småbarnspedagogisk verksamhet i de kommunala daghemslokalerna.

 

Fullmäktigemotionen finns som bilaga.

 

Beslut:

Fullmäktige beslutade att hänskjuta motionen till stadsstyrelsen för beredning.

 

Bilagor:

Fullmäktigemotion