Dynasty informationsservice Sökning RSS Grankulla stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 13.02.2023/Paragraf 7

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Svar på fullmäktigemotion om att stresstesta stadens ekonomi

 

STF 13.02.2023 § 7  

 

485/00.02.10.00/2022  

 

Mer information:

tf. förvaltningsdirektör Lilian Andergård-Stenstrand, tfn 050 411 0202

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Ledamot Bo-Christer Björk med flera har lämnat en fullmäktigemotion (STF 20.6.2022 § 39) om att låta stresstesta stadens ekonomi (som bakgrundsmaterial). I motionen föreslår ledamöterna att staden låter göra ett stresstest för att utreda investeringsförmågan under kommande år. Ledamöterna bakom motionen konstaterar att staden planerar flera anmärkningsvärda byggprojekt som har ett sammanlagt finansieringsbehov på åtminstone hundra miljoner euro. Därför understryker ledamöterna bakom motionen att det är väsentligt att utreda hur stora investeringar staden har råd att göra under de följande tio åren med nuvarande eller förhöjd kommunalskatt. Ledamöterna föreslår dessutom att dessa två beräkningar presenteras för fullmäktige.

 

Fullmäktige deltog i ett seminarium om investeringsramarna måndagen den 30.1.2023 på stadshuset. Under seminariet granskade fullmäktige FCG Finnish Consulting Group Oy:s presentation om Grankulla stads investeringsscenario och diskuterade på basis av den upprättandet av investeringsramarna. I den tryckkalkyl som presenterades på seminariet har Kommunförbundets skatteprognos, boksluten åren 1997-2021, kommunens egen uppskattning av utfallet år 2022 och budgeten 2023 beaktats. I tryckkalkylen utgör Grankulla stads egen investeringsplan för åren 2023-2027 grunden för investeringarna.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar för kännedom ovanstående som svar på fullmäktigemotionen om att stresstesta stadens ekonomi och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

Fullmäktigemotion

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format